Framtidens arbetsplats

2010 kom Kairos Future Club ut med en rapport om ”Generation Ordning”, de som är födda mellan 1985-1995. De anses vara mindre rebelliska än sina storasyskons generation, som har velat byta arbetsgivare ofta och resa runt i världen innan de satsat på karriären. Rapporten menar att ”Generation Ordning” är mer lojala mot arbetsgivaren och gör sitt bästa på jobbet oavsett vilken lön. Detta eftersom de vuxit upp med en ständigt pågående debatt om ungdomsarbetslöshet – att man ska kunna försörja sig har inte varit så självklart.

MEN, eftersom den här generationen har fötts in i internet tycker de att det är fullt möjligt att leva parallella liv samtidigt, vilket gör att de vill utvecklas på olika sätt – inte minst på arbetet.
– För att attrahera den här generationen kommer det att bli viktigare för arbetsgivaren att betona balans i livet, tror Sofia Rasmussen, konsult och framtidstrateg på Kairos Future.

Rapporten ger framförallt uttryck för att familjen är det absolut viktigaste för ”Generation Ordning”, och att arbetsliv och familjeliv måste kunna kombineras. Deras preferenser för familjen, mänskliga relationer och sociala sammanhang ställer krav på ett framtida arbetsliv som är alltmer globalt och virtuellt. Vad innebär detta för arbetsgivaren och den lokala arbetsplatsen?

Ska man nå fram till den här generationen så lägg ner all bullshit.  Transparans är ledordet, de har höga krav på kvalitet och har redan varit ute på någon rejtingsida för att kontrollera i förväg. ”Generation Ordning” har dessutom en förkärlek för att uppleva sammanhang. Inte helt otippat förutspås därför corparate storytelling vara ett viktigt inslag för att attrahera denna generation som medarbetare – den gemensamma berättelsen i företaget och organisationen skapar det sociala sammanhanget, identiteten och värderingarna. Det är hög tid för HR och kommunikationsavdelningarna att slå sina påsar ihop och arbeta med employer branding på ett nytt sätt.

Hur organisationer väljer att satsa på, och se, på IT de kommande åren blir också en viktig pusselbit för framtiden – den attraktiva arbetsgivaren som lockar till sig den nya kompetenta generationen som kan ta vid och vidareutveckla det som tidigare och nuvarande skickliga generationer har skapat. IT kan vara både en möjliggörare och en gränsdragare. Det gäller att satsa rätt. Men framförallt att ha rätt förhållningssätt.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation

%d bloggers like this: