Dags att lära någon att fiska…(?)

”Om du ger en hungrig man en fisk blir han mätt för en dag, om du ger honom ett fiskspö och lär honom fiska blir han mätt varje dag”

Detta uttryck har jag hört i en hel del olika versioner de senaste åren, alla med samma syfte, att belysa att informatörers roll är att arbeta för att organisationen ska bli så kommunikativ i sig själv att vi informatörer inte längre behövs.

Själv känner jag mig väldigt vilsen i denna diskussion som pågår inom vår bransch kring informatörens roll – då givetvis utifrån mina egna personliga tolkningar om vad som är kommunikation och informatörens roll i detta sammanhang.

Jag hör aldrig några ekonomer eller HR-specialister som pratar om att deras mål är att alla i organisationen ska vara så duktiga inom ekonomi och HR att de som yrkeskår inte längre behövs. Är det dem eller vi som är fel ute? Är det ädelt att arbeta för sitt eget icke-existerande? Eller bara korkat? Tja, det beror väl på vad vi anser att vi som informatörer bidrar med till organisationen. Vissa menar att det mer handlar om att vi ska bli mindre operativa för att få mer tid över till att vara strategiska. Men vad innebär det? Ska jag vara helt ärlig blir jag lite personligen kränkt av det resonemanget, och faktiskt förvånad att inte fler informatörer blir det. Det är som att säga att det inte finns ett strategiskt tänk bakom de operativa insatser jag gör och att jag inte kan prioritera min tid mellan strategiskt och operativt kommunikationsarbete. Motsatsen till strategisk är inte operativt. Motsatsen till strategiskt är ad hoc.

Att en organisation anställer en informatör ser jag som ett uttryck för att de vill ha hjälp med så väl det strategiska som det operativa kommunikationsarbetet. De vill ha en professionell nivå på det operativa kommunikationsarbetet samt stöd i det strategiska kommunikationsarbetet, och tid över att fokusera på det som är deras huvuduppgift, t.ex. chefskapet. OK tänker ni, men vi vet ju alla att en bra ledare är en kommunikativ ledare, det är en integrerad och viktig del av ledarskapet och chefskapet. Absolut. Men det är även budgetansvaret och personalansvaret. Men det är väl ingen som pratar om att de specialiserad operativa stödfunktionerna för personal och ekonomi bör försvinna eller bara fungera strategiskt?

Med det inte sagt att en viktig del av vår roll som informatör är att hjälpa organisationen att bli mer kommunikativ. Men det blir ju nästan lite komiskt när vi försöker diktera vad verksamheten har behov av – ”jag förstår att ni anställde mig för att ni behövde någon som kunde hjälpa er med ert operativa kommunikationsarbete, men se, jag ska se till att ni blir så duktiga på det själv allihopa att ni inte behöver mig – oavsett om ni har tid, intresse eller vilja till att utföra allt det operativa kommunikationsarbetet.”

Så mina kära informatörskollegor, jag är tyvärr inte så ädel, jag är helt egoistisk och värnar om mitt existerande, då jag ääääälskar mitt jobb – både den operativa och strategiska delen. Eller är jag så egoistisk? Vågar jag sticka ut hakan och säga att vi är utbildade, tränade och erfarna medarbetare inom operativt kommunikationsarbete som faktiskt behövs i organisationen även i framtiden?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation

%d bloggers like this: