Linda

linda2
Om mig

Jag heter Linda Nordgren och har en passion för människor och relationer. Yrket som kommunikatör är därför perfekt för mig. Jag har en dubbelkompetens inom arbetsvetenskap och kommunikation som är ovärderligt för mig i min roll som kommunikatör, framförallt i arbetet med internkommunikation. Det är en oslagbar kombination där arbetsvetenskapen har gett mig en förståelse för organisationen och medarbetarna som är målgruppen i internkommunikation.

Nå mig
Twitter: @LindaNordgren
LinkedIn: se.linkedin.com/in/lindanordgren/

Mer om mig
Jag har arbetat i offentlig verksamhet större delen av mitt yrkesliv. Inom Malmö stad arbetar jag främst med utvecklandet av vår digitala kommunikation. Jag har bland annat digitaliserat stadens välfärds-, personal-, miljö- och årsredovisning. Från att ha varit fyra separata trycksakspublikationer är de idag samlade i en onlineversion på www.malmo.se/redovisningar

Jag har även tagit fram ett koncept för en digital förbättringstavla för att på ett visuellt och interaktivt sätt kunna kommunicera ett förändringsarbete.

Jag är även social media master inom Malmö stad och arbetar med utvecklingen av kommunens närvaro i sociala medier.

Internkommunikation är min passion och jag gillar att försöka utveckla intern-kommunikation med hjälp av digital kommunikation, gärna med en krydda av gamification! Läs artikeln Spelar med internkommunikation för att få en inblick i mitt arbete med gamification.

Jag arbetar utifrån principen att relationer är grundläggande i all internkommunikation. Detta för jag tror på principen “100% människa” – vi har kapaciteten att vara professionella men vi är alltid den vi är, samma person, i alla situationer, i grunden en människa, alltid – och vi agerar i alla lägen utifrån den grunden. Omedvetet eller medvetet. I vår natur förlitar vi oss på relationer.

“The most important single ingredient in the formula of success is knowing how to get along with people.” – Theodore Roosevelt

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: