Periscope och skolan

De senaste veckorna har det blivit en diskussion i våra skolor om Periscope. Ett par lärare vid olika skolor har blivit smygfilmade och det har skrivits kommentarer till klippet som varit kränkande för läraren. Frågan om huruvida detta är olagligt eller inte, och om man ska polisanmäla dök upp.

Är det olagligt?

Är det olagligt att smygfilma en lärare? NEJ. Det är det inte. Enligt lag får du filma och fotografera fritt i offentliga miljöer utan medgivande och tillstånd. Det är bara i privata utrymme som det är olagligt att smygfotografera (bostad, toalett, omklädningsrum eller annat liknande). Om det är förbjudet att filma eller fotografera så ska detta tydligt framgå. En skola är inte allmän plats och rektorn kan alltså besluta att det inte är tillåtet att filma och fotografera i t.ex. ett klassrum. Men då ska detta tydligt framgå. Och om någon skulle bryta mot denna ordningsregel så är det inte olagligt, dvs. det kan inte polisanmälas. De enda sanktionerna som kan delas ut är av skolan själv.

Är det olagligt att lägga ut filmen utan lärarens samtycke? Nej. Det är det inte enligt PUL. Filmen anses vara en ostrukturerad handling och får därmed publiceras utan samtycke.

Det som kan vara straffbart är om en publicering är kränkande. Men det ska rätt mycket till för att något straffrättsligt ska anses vara kränkande, även om det såklart är oerhört obehagligt för den enskilde läraren som utsätts för detta. Tycker man som skola/lärare att det är viktigt att polisanmäla för att man tycker att kränkningen är så pass allvarlig så kan man så klart göra det, finns inget som hindrar det. Men man ska också ha i åtanke att polisanmälningar av minderåriga elever vanligtvis inte blir föremål för någon utredning från polisens sida. Fundera därför igenom vad du vill uppnå med en eventuell polisanmälan. Det är bättre att hantera händelsen inom skolans ordinarie rutiner som används t.ex. när skolans ordningsregler bryts.

Det handlar inte om nätet utan om människor och hur vi agerar mot varann

Sen är inte allt som är lagligt lämpligt. Det som skett är så klart inte lämpligt eller bra på något sätt. Våra ungdomar ger sig ut i en digital värld som fortfarande är ny och där det inte finns många vuxna som hjälper till att dra gränser. Men förbud är ofta ingen framgångsrik väg. Elza Dunkels, docent vid Umeå universitet, säger “Att blockera åtkomst för visst innehåll från skolans datorer kan låta vettigt, men är egentligen en riskabel lösning som i värsta fall får motsatt effekt: barnen får inte chansen att under vuxen ledning förstå potentiella faror på nätet.” Läs hela blogginlägget här: Blockering utsätter barn för större fara .

Vi måste stötta och skapa en trygg nätanvändning för ungdomarna. Men framförallt handlar det om att prata om hur vi bemöter varandra. Nätet är bara en arena av många där mobbing och kränkningar föregår. Här har både föräldrar och skolan en roll att prata med ungdomarna, och även prata om konkreta exempel, som Periscope t.ex. Sara Bruun, lärare i engelska och tyska för årskurs 6–9 vid Furutorpskolan i Vinslöv, har bloggat om hur hon har använt lektioner till att diskutera Periscope och dess användning med sina elever. Läs inlägget här och få konkreta tips på hur du kan göra.

Vad är Periscope?

Periscope är en app skapad av Twitter, och du måste ha ett Twitterkonto för att kunna använda Twitter. Med appen filmar du och livestreamar, och andra har möjlighet att kommentera ditt inlägg. Läs mer om hur det fungerar här.

%d bloggers like this: